and struggle against CapitalismΤροφοδοσία RSS

Archive for the 'About us – Swedish' Category

Text in Swedish

”Se, vi har ett lik på ryggen, men vi kan inte bli av med det så lätt. Vi har inget att förvänta oss av slutet av civilisationen, från dess kliniska död: det kan bara intressera historiker. Det är ett faktum, och vi måste acceptera det. Fakta förändras, men beslut är politiska. Låt oss bestämma civilisationens död och ta ansvar för hur detta kommer att ske: endast beslutet kommer att befria oss från liket på vår rygg”- The Invisible Committee

Om inte nu när?

Hjulet snurrar, tiderna har förändrats, det förut så orubbliga systemet verkar darra. Många av medborgarna vaknar från deras välsignade sömn och stirrar skräckslagna rakt in i verkligheten. Medelklassen och den lägre medelklassen förlorar inte bara marken under fötterna, utan förlorar också sina illusioner, det vill säga förmågan att låna och konsumera. Arbetslösheten stiger, lönerna faller, skatterna multipliceras tillsammans med råvarornas priser. Systemet försöker, genom psykologiskt och fysiskt våld, att upprätthålla kontrollen så att marknadens och IMFs hajar inte blir missnöjda, något som är svårt och kortsiktigt eftersom utan morot är piskan outhärdlig.

Om inte vi, vem?

Det är just i dessa tider, präglat av den sociala, ekonomiska och politiska krisen som vi får goda möjligheter att realisera vårt ideologiska program och att skapa och utveckla våra nätverk, kollektiv och kooperativ.
“Kollektiv som kommer att ersätta de nuvarande sociala institutionerna: familj, skola, fackföreningar, idrottsföreningar, osv. Kollektiv som förutom dess politiska verksamhet, inte kommer att vara rädda för att organisera den materiella och moraliska överlevnaden av sina medlemmar”
Rättvis handel är ett steg i denna riktning. Satsningen ”Olja i växlarna för rörelsen” syftar, förutom att den erbjuder producenterna ett rättvisare pris för sina produkter, till att göra ytterligare ett steg: att förlägga den extra vinsten till en fond som ska stödja strukturer med en subversiv-upprorisk inriktning (t.ex. alternativ nyhetsspridning, radio, online media, tryckta publikationer, solidaritetsfonden för fängslade kamrater, gatukök, osv). Vi hävdar att vi måste skapa strukturer som utgör motstånd till den befintliga kapitalistiska ekonomin, praktiskt och moraliskt, och som kommer att göra det möjligt för oss att överleva självorganiserat och värdigt. Under dessa år av ekonomisk misär, är det också strategiskt att ha medel som tillåter oss att ingripa så effektivt som möjligt i den nuvarande politiska och ekonomiska utvecklingen för att placera och fortsätta vår kamp på andra nivåer.

Vilka vi är

Biocollective har sin bas på Kreta och syftar till att bli ett nätverk, ett paraply under vilket det kommer att utvecklas olika jordbrukssatsningar med målet att distribuera självorganiserat (utan handlare eller mäklare). Förutsättningen är att alla produkter är resultatet av arbete som både respekterar och låter bli att förorena miljön och dessutom är ett resultat av arbete där det inte råder arbetsgivare-arbetstagare relationer utan endast ett fritt och lika samarbete.

Becollective Kreta – Juni 2011

 

Comments Off on Text in Swedish

css.php